©  Foto:

Toftehøj

Toftehøj er en næsten ukendt bjergtop, som først fik sit officielle navn i 2009. Toppunktet ligger lidt nord for Energi Midts flotte, gamle transformatortårn.

Gårdene i Brørup og Ustrup kom i middelalderen under nonneklostret Ring Kloster og overgik ved reformationen i 1536 til kongen. Ved auktionen over Det Skanderborgske Rytterdistrikt i 1767 var der i Brørup og Ustrup ni gårde og en del huse under kongen. Gårdene i Kattrup var selvejergårde, men efter auktionen blev selvejet hurtigt indført i hele området.

Under bestigning af Toftehøj bevæger I jer på gammel klosterjord. Og på den eneste høj, der er navngivet i dette århundrede.

Gammeltoftevej er en del af et meget gammelt vejforløb, der fra syd har retning mod Ring Kloster via Hylke. Vejen har sandsynligvis også været benyttet af vejfarende, som skulle til Skanderborgs Slots Ladegårde, som lå nord for Skanderborg Sø.

Tip

En væsentlig del af ruten følger asfaltvejene, fordi området er et intensivt landbrugs- område med en mindre grad af naturarealer. Det betyder, at du skal holde godt øje med den motoriserede trafik på de bakkede og snoede småveje.

Se, hvad andre deler på Instagram

#toftehøj #danmarkssmukkeste #visitdanmarkssmukkeste

Del dine oplevelser med os #danmarkssmukkeste :

Skanderborg © 2024
Danish