Privatlivspolitik for Danmarkssmukkeste.dk

 

Information om databehandling og dine rettigheder som registreret

Her på siden finder du overordnet information om, hvordan vi behandler personoplysninger når du interagerer med Danmark Smukkeste, herunder hvilke rettigheder du har som registreret i forhold til de oplysninger, vi behandler om dig.

Du kan henvende dig her, hvis du vil gøre brug af rettighederne og hvis du har spørgsmål.

Danmarks Smukkeste
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
Tlf. 60176019
Mail: turist@skanderborg.dk

1. Hvornår behandler vi personoplysninger?
Vi indsamler og behandler personoplysninger, når du bruger hjemmesiden, skriver dig op til et nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller interagerer med Danmarks Smukkeste på sociale medier.

På hjemmesiden danmarkssmukkeste.dk
Vi indsamler oplysninger om din brug af hjemmesiden, herunder f.eks. hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, tekniske data om dit udstyr og din browseradfærd samt andre informationer om din computer. Oplysningerne indsamler vi ved hjælp af cookies og andre lignende teknologier. På hjemmesiden www.danmarkssmukkeste.dk benyttes tekniske og statistiske cookies. De får siderne til at fungere, som de skal, og er med til at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden. Når du besøger vores sider, kan du give samtykke til indsamlingen af personoplysninger ved hjælp af cookies eller afvise det. Du har altid mulighed for at redigere eller tilbagekalde dit samtykke via i-ikonet i nederste venstre hjørne.

Databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2, litra a.

Når du kontakter os via vores kontaktoplysninger på hjemmesiden, kan vi behandle oplysninger om dit navn, e-mailadresse samt de oplysninger du derudover måtte vælge at sende til os i forbindelse med din henvendelse. Formålet er at kunne besvare din henvendelse.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst på siden her. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Når du skriver dig op som modtager af nyhedsbreve
Når du tilmelder dig et eller flere af vores nyhedsbreve, indsamler vi oplysninger om dit navn, din e-mailadresse, hvilke nyhedsbreve du ønsker at modtage og at du har givet samtykke til at modtage nyhedsbreve på e-mail. Alt afhængig af hvilke nyhedsbreve du tilmelder dig, indsamler vi tillige oplysninger om, hvilken virksomhed/organisation du arbejder for, din jobtitel, telefonnummer.

Databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2, litra a.

Formålet er at sende dig det/de nyhedsbrev(e), som du har anmodet om samt at markedsføre Danmarks Smukkeste som turistdestination samt for at kunne dokumentere, at du har givet samtykke til at modtage nyhedsbreve på e-mail, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2, litra a.

Samarbejdspartnere og leverandører
Når du som kontaktperson for en af vores leverandører eller samarbejdspartnere kommunikerer med os, eller indgår aftaler med os på vegne af den virksomhed, organisation eller myndighed du repræsenterer, indsamler og behandler vi oplysning om dit navn, telefonnummer, e-mailadresse, arbejdsplads og stilling. Formålet er at kunne kommunikere med dig og den virksomhed, organisation eller myndighed, du repræsenterer.

Databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2, litra b.

Deltagere i konkurrencer
Når du deltager i konkurrencer, kan vi indsamle og behandle oplysninger om for eksempel dit navn, e-mailadresse og telefonnummer.
Formålet er at kunne kommunikere med dig og oplysningerne indsamler vi i de fleste tilfælde direkte fra dig i forbindelse med din tilmelding til konkurrencen.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst på siden her. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
 

2. Hvem modtager personoplysninger?
Dine personoplysninger kan blive overført til leverandører, samarbejdspartnere, aftaleparter eller andre tredjeparter, der behandler oplysninger på vegne af Danmarks Smukkeste. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået en databehandleraftale med alle vores databehandlere, der lever op til kravene i Databeskyttelsesforordningens art. 28. Denne pålægger disse databehandlere at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandling opfylder kravene i forordningen og sikrer beskyttelse af dine rettigheder

Brugere af hjemmesiden
Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift, forbedringer og hosting af hjemmesiden samt målrettet markedsføring. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for.

Modtagere af nyhedsbreve
Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til udsendelse af nyhedsbreve. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for.
Vores leverandør af nyhedsbrev benytter en dansk e-mail service provider og data bliver inden for europæiske grænser.

Samarbejdspartnere og leverandører
Dine personoplysninger kan overlades til vores databehandlere, herunder vores hostingleverandører, i det omfang vi registrerer dine oplysninger i vores it-systemer. Dine personoplysninger kan desuden videregives til andre eksterne samarbejdspartnere eller leverandører, i det omfang det er nødvendigt.

Deltagere i konkurrencer
Dine personoplysninger kan overlades til vores databehandlere i det omfang vi registrerer dine oplysninger i vores it-systemer. Dine personoplysninger kan også blive videregivet til ansatte hos Danmarks Smukkeste med henblik på at kunne trække en vinder.

3. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har et sagligt formål med at opbevare og behandle dem. Nedenfor uddybes det nærmere.

Særlige lovregler, herunder i f.eks. arkivlovgivningen, offentlighedsloven, forældelses- og bogføringsloven mv., kan medføre, at vi har en ret eller pligt til at opbevare dine personoplysninger i længere tid. Vi forbeholder os derudover retten til at opbevare dine personoplysninger i en længere periode end angivet nedenfor, hvis vi vurderer, at det vil være nødvendigt for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav.

Brugere af hjemmesiden
Oplysninger indsamlet i forbindelse med din brug af hjemmesiden Danmarkssmukkeste.dk slettes når vi ikke længere har et sagligt formål med at opbevare og behandle dem.
Oplysninger indsamlet i forbindelse med generelle henvendelser slettes løbende som de bliver besvaret, medmindre vi er retligt forpligtet til at gemme henvendelsen.

Modtagere af nyhedsbreve
Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbreve slettes, når dit samtykke til at modtage nyhedsbreve trækkes tilbage.

Samarbejdspartnere og leverandører
Dine personoplysninger slettes i forbindelse med, at samarbejdet med vores samarbejdspartner eller leverandør ophører, medmindre vi er retligt forpligtet til at gemme oplysningerne.

Deltagere i konkurrencer
Oplysninger indsamlet i forbindelse med vores kommunikation med dig slettes, når vi ikke længere har et sagligt formål med at opbevare og behandle dem. Oplysninger indsamlet i forbindelse med konkurrencen slettes umiddelbart efter vinderen er trukket.

4. Dine rettigheder
Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af disse oplysninger oplyser vi dig nedenfor om dine rettigheder

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Indsigtsretten
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om at modtage oplysninger om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til turist@skanderborg.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Retten til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Skulle du blive opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Retten til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Dette gælder f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, herunder forvaltningsloven eller arkiveringsloven, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Retten til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Retten til dataportabilitet
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få disse personoplysninger overført til en anden dataansvarlig.

Retten til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på turist@skanderborg.dk

Retten til at klage
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over Danmarks Smukkestes behandling af dine personoplysninger. En klage kan indgives via https://www.datatilsynet.dk/borger/klage/saadan-klager-du

5. Sikkerhed
Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

Del dine oplevelser med os #danmarkssmukkeste :

Skanderborg © 2024
Danish