©  Foto:

Tinbæksøen, Skovby

Som led i et klimatilpasningsprojekt i Galten-Skovby har Skanderborg Forsyning og Skanderborg Kommune skabt et nyt område ved Tinbækstien.

Det overordnede formål var at klimasikre en tunnel (viadukt) ved Skovlundvej, som ved større regnhændelser stod under vand. Det betød blandt andet, at skolebørn var nødsaget til at krydse en svært trafikeret vej, når de skulle til og fra skole gående. De nære områder blev også belastet af regnen, så nu er der lavet en klimaløsning, der leder overfladevand til et nyt rekreativt område ved Tinbæksøen.

Baggrund

I slutningen af november 2016 tog Skanderborg Forsyning første spadestik i forbindelse med klimatilpasningsprojektet i Skovby. I starten af oktober 2017 tog Skanderborg Forsyning så hul på sidste etape om at skabe et nyt og spændende naturområde med organiskformede regnvandssøer, der både hænger sammen med byen, men også åbner søerne op mod det øvrige landskab.

Nye muligheder

Søernes placering har gjort det muligt at skabe et grønt område med plads til ophold, leg og fysisk aktivitet. I forbindelse med de to nye søer har vi etableret en cirkelformet markering i græsfladen til ophold med plinte/borde-bænke. De er blevet placeret ved søens forkant, så der er direkte forbindelse til og udsigt over søen.

I dag er der en eksisterende bro over Mosagergrøften frem til bålpladsen og søen syd herfor. Som bindeled har vi anlagt en ny cykel- og gangsti fra den eksisterende sti mod nord og frem til broen i syd. Den nye sti smyger sig igennem landskabet og fra stien har vi etableret en forbindelse til Tinbækparken.
Et tilbageblik.

FN's Verdensmål

Gennem projekterne i Skanderborg Kommune er vi med til at indfri FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og samtidig understøtte Den Danske Vandvision 2025.

Se, hvad andre deler på Instagram

#danmarkssmukkeste #visitdanmarkssmukkeste

Del dine oplevelser med os #danmarkssmukkeste :

Andre sider

Nyttige links

Møder

Skanderborg © 2024
Danish