©  Foto:

Stjær Kirke

Stjær Kirke ligger meget smukt på en banke lige midt i byen Stjær. Byens hovedgade, Østerbro, drejer sig ærbødigt uden om kirken mod syd.

Den – i det ydre – beskedne kirke består af romansk kor og skib samt et senmiddeladerligt tårn, hvis underetage tjener som forhal. Et våbenhus ved syddøren blev revet ned i 1971, så den fornemme granitportal blev synlig udefra.

De oprindelige afsnit: Kor og skib, er opført af veltildannede granitkvadre. Sokkelstenene er usædvanlig lange; i skibets sydside er der kun 5 sten, hvoraf den længste måler 3 m.

Kirkens pryd er den rigt udsmykkede granitportal omkring den gamle hoveddør i sydsiden. Døren bliver i dag kun brugt i forbindelse med bryllupper og begravelser. Granitportalen regnes blandt den jyske granits hovedværker. Den er dannet af tre store sten, kløvet og af samme blok. I stenene er der indhugget et relief med bibelsk motiv.

I stenen over døren er vist Jesu korsfæstelse med fire sidefigurer. Under korset retter to små skikkelser deres spyd op mod Frelserens bryst: Mod øst er det Longinus, der giver Kristus sidesåret og bliver seende ved et blodstænk (han gnider sig i øjet med den højre hånd), og i vest er det Stephaton, som rækker eddikesvampen. De større figurer er mod øst Johannes og mod vest Jesu moder Maria.

For flere informationer omkring kirken henvises der til kirkens egen hjemmeside: www.storring-stjaer.dk.

Del dine oplevelser med os #danmarkssmukkeste :

Andre sider

Nyttige links

Skanderborg © 2024
Danish