©  Foto:

Pilbrodalen ved Stilling Solbjerg Sø

Pilbrodalen er et istidslandskab, som slynger sig 4-5 kilometer gennem landskabet med udmunding ved Stilling Sø, hvor dalen bliver meget smal med stejle skråningen. Der er en frodig og artsrig vegetation i området.

Fra de våde områder kan nævnes maj-gøgeurt og frøbid og på skrænten og overdrev findes bakke-gøgelilje, tyndakset gøgeurt og vår-star.

I Pilbrodalen har ligget flere søer, men de fleste er efterhånden groet til som moser. I disse er siden gravet tørv, hvorved der er opstået en række mindre vandhuller, som i dag er med til at give dalen sit særpræg.

Da de fredede område overalt er privateje, er der givet offentligheden adgang til terrænet ved etablering af opholdsarealer og stier i nærheden af de mest karakteristiske landskabs-formationer. Kun på disse arealer er færdsel og ophold tilladt.

Se, hvad andre deler på Instagram

#pilbrodalen #danmarkssmukkeste #visitdanmarkssmukkeste

Del dine oplevelser med os #danmarkssmukkeste :

Andre sider

Nyttige links

Møder

Skanderborg © 2024
Danish