©  Foto:

Låsby Søpark

En tidligere erhvervsgrund midt i Låsby er blevet omdannet til et rekreativt område, hvor regnvandet nu er samlingspunkt for byens borgere.

Låsby Søpark

Låsby Søpark er beliggende på en tidligere industrigrund. Den store ændring fra lukket industriområde i byen til åben og aktiv bypark startede tilbage i 2013, da Låsby julenat blev ramt af så voldsom regn, at det lokale plejehjem blev oversvømmet af 5,5 mio. liter vand. Låsby ligger nemlig så lavt, at alt vand fra oplandet opsamles i byen under skybrud. I 2016 stod parken færdig.

Klimasikret bypark

Visionen om en ny klimasikret bypark udsprang lidt utraditionelt af koblingen mellem et konkret teknisk behov for klimatilpasning af Låsby og et stort ønske i byen om et fælles samlingssted.

Desuden er store dele af byens kloaksystem blevet separatkloakeret fra 2013 til 2018, så regnvand og spildevand nu er adskilt. Det betyder, at størstedelen af Låsbys regnvand ledes via regnvandsledningerne til Låsby Søpark.

Parkering

Der er en parkeringsplads på Niels Bohrs Vej 7 ved Låsby Hallen.

Se, hvad andre deler på Instagram

#låsbysøpark #danmarkssmukkeste #visitdanmarkssmukkeste

Del dine oplevelser med os #danmarkssmukkeste :

Skanderborg © 2024
Danish