©  Foto:

Den fredede Jeksendal

I Jeksendalen ved Skanderborg findes både å, eng, skov og dyrket jord. Dette alsidige landskab er et godt levested for vildtlevende pattedyr og fugle.

Se kort over sporet ved Jeksen Bæk og Bjertrupskov.

Vandreture 3,5 km

Fra P-pladsen ved Kildedalen går denne dejlige og fredfyldte tur ad skovveje og skovstier mod nord langs Jeksen Bæk. Nyd den smukt afgræssede ådal og den kuperede skov. Lad fantasien føre dig frem til eleverpiger, skovtrolde og mosekoner.

Isfugl og vandstær ses langs åen hele vinteren, og mange sommerfugle og billearter er knyttet til dalens fugtige, blomsterrige enge.

Turen kan kombineres med en tur fra Pinds Mølle (se kortet) eller man kan gå en rundtur med udgangspunkt fra Adslev By og så selv tilrettelægge turforløbet ved at kombinere stierne.

Stierne kan være primitive. Husk gummistøvler i våde perioder.

Afmærkning

Lave træpæle med hvidt symbol.

Se, hvad andre deler på Instagram

#jeksendal #danmarkssmukkeste #visitdanmarkssmukkeste

Del dine oplevelser med os #danmarkssmukkeste :

Skanderborg © 2024
Danish